Grupa DrewHome Sp. z o.o. Sp. k.

ul.Wesoła 43
34-300 Żywiec

NIP: 553-252-09-78
Regon: 363233674

Kapitał zakładowy 205 000,00 zł, wpłacony w całości